កសិដ្ឋានរបស់យើង

ផលិតផលទឹកដោះពពែម៉ាក Kabrita® ត្រូវបានផលិតឡើងពីទឹកដោះពពែ ដែលល្បីល្បាញទៅលើគុណភាពខ្ពស់និងមានរសជាតិក្រេមឈ្ងុយ និង ស្រទន់។ យើងទទួលយកទឹកដោះពពែពីកសិដ្ឋានចំនួន៥៥ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈជាកសិដ្ឋានប្រទេសហូឡង់ និងកំពុងធ្វើការមួយ Holland Goat Milk B.V ក្រោមលក្ខខណ្ឌគុណភាពជារួម។ យើងផ្តល់ផលិតផលដែលមានគុណភាពល្អបំផុតដល់អតិថិជនរបស់យើង ហេតុនេះទើបតម្រូវឲ្យការផ្គត់ផ្គង់ត្រូវគោរពតាមបដ្ឋានស្តង់ដារគុណភាពខ្ពស់បំផុត។

យើងយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសចំពោះលក្ខខណ្ឌនៃការចិញ្ចឹមនិងបង្កាត់ពូជសត្វ។ បរិវេណទីធ្លាត្រូវបានសំអាតជារៀងរាល់ថ្ងៃ ពពែញីត្រូវបានដាក់ដោយឡែកពីពពែឈ្មោលដើម្បីការពារក្លិនរបស់ទឹកដោះពពែ។ វិធីសាស្ត្រនៃការជ្រើសរើសអាហារដោយប្រុងប្រយ័ត្ន៖ នៅកសិដ្ឋានយើង ពពែត្រូវបានដាក់ចំណីអាហារលាយគ្នាមានដូចជា ចំបើង ស្មៅ ស្ពៅ ពោត (ស្រូវសាលី ស្រូវ សណ្តែក ស្ករbeet ឬ citrus pulp) ។ ម្ចាស់កសិដ្ឋានដាំស្មៅ និងពោតដោយខ្លួនឯង។ កសិករដាក់ចំណីល្អដល់ពពែអោយបានគ្រប់គ្រាន់ ដែលជាអាហារមានថាមពលសំខាន់ចាំបាច់មានដូចជា ប្រូតេអ៊ីន វីតាមីន និងសារធាតុរ៉ែ។

កុំភ្លេចអាហារដែលជាផ្នែកសំខាន់នៃជីវីជាតិបំប៉នគឺ ទឹក! ជាមធ្យមពពែដែលចិញ្ចឹមយកទឹកដោះត្រូវផឹកទឹក១០លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃ។ ការផ្តល់ចំណីសត្វបែបនេះថ្លៃណាស់ តែវាធ្វើឲ្យទឹកដោះពពែទន់ មានរសជាតិក្រេមឈ្ងុយឆ្ងាញ់។

ចែករំលែកជាមួយមិត្តរបស់អ្នក
Close Menu

គ្មានអ្វីប្រសើរជាងការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយតែមួយមុខគត់រហូតដល់អាយុ 6ខែ និងបន្តការបំបៅទឹកដោះម្តាយរហូតដល់អាយុ 2ឆ្នាំ ឬលើសឡើយ។

ចុចប៊ូតុង “បន្ត” លោកអ្នកនឹងមើលឃើញពត៌មាន រូបមន្តម្សៅទឹកដោះពពែKabrita អាយុចាប់ពី 12 ទៅ 36 ខែ។ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសពាក្យបន្តទៀត លោកអ្នកយល់ព្រមថា Ausnutria Nutrition B.V បានផ្តល់ព័ត៌តាមការស្នើសុំរបស់អ្នក។

បន្

គ្មានអ្វីប្រសើរជាងការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយតែមួយមុខគត់រហូតដល់អាយុ 6ខែ និងបន្តការបំបៅទឹកដោះម្តាយរហូតដល់អាយុ 2ឆ្នាំ ឬលើសឡើយ។

ចុចប៊ូតុង “បន្ត” លោកអ្នកនឹងមើលឃើញពត៌មាន រូបមន្តម្សៅទឹកដោះពពែKabrita អាយុចាប់ពី 0 ទៅ 12 ខែ។ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសពាក្យបន្តទៀត លោកអ្នកយល់ព្រមថា Ausnutria Nutrition B.V បានផ្តល់ព័ត៌តាមការស្នើសុំរបស់អ្នក។

បន្

Breastfeeding is the best source of nutrition for babies

We recommend you to breastfeed your baby for the first six months and continue until the child is two years of age.

By clicking the continue button, you will be able to view information about Kabrita Infant Formula 12-36 months. If you choose to proceed, you are accepting that Ausnutria Nutrition B.V. is offering this information at your individual request for information purposes.

Continue

Breastfeeding is the best source of nutrition for babies

We recommend you to breastfeed your baby for the first six months and continue until the child is two years of age.

By clicking the continue button, you will be able to view information about Kabrita Infant Formula 0-12 months. If you choose to proceed, you are accepting that Ausnutria Nutrition B.V. is offering this information at your individual request for information purposes.

Continue