Kabrita Cambodia The Meaning Of DHA And AA In Formula

ស្វែងយល់អំពី DHA និង ARA ក្នុងរូបមន្តទឹកដោះ

DHA & ARA

តើអ្វីជា DHA និង ARA ហើយហេតុអ្វីបានជាពួកវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ ការលូតលាស់ និងការអភិវឌ្ឍន៍របស់កុមារ?

តើ DHA និង ARA ជាអ្វី?

DHA (អាស៊ីត Docosahexaenoic) និង ARA (អាស៊ីត Arachidonic) គឺជាអាស៊ីតខ្លាញ់សំខាន់ពីរដែលមាននៅក្នុងទឹកដោះរបស់មនុស្ស ក្នុងចំណោមសារធាតុផ្សេងៗទៀត។ DHA គឺជាអាស៊ីតខ្លាញ់អូមេហ្គា 3 ដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍខួរក្បាល ភ្នែក និងប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់កុមារ។ ARA គឺជាអាស៊ីតខ្លាញ់អូមេហ្គា 6 ដែលគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលធម្មតា ក៏ដូចជាការជួសជុល និងការលូតលាស់នៃជាលិកាសាច់ដុំ។ DHA និង ARA គឺជាសមាសធាតុសំខាន់នៃភ្នាសកោសិកា ហើយមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការលូតលាស់កោសិកាសរសៃប្រសាទ និងការបញ្ជូនសញ្ញានៅក្នុងប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទដែលកំពុងអភិវឌ្ឍ។

ដោយសារតែខួរក្បាលរបស់កុមារលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងដំណាក់កាលទារក និងកុមារទើបចេះដើរតេះតះ។ DHA និង ARA មានសារៈសំខាន់ជាពិសេសដើម្បីគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំដំបូងនៃជីវិត។ មានការសិក្សាជាច្រើនដែលបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃ DHA និង ARA ចំពោះទារក និងកុមារ។ ទាំងនេះរួមបញ្ចូលឥទ្ធិពលវិជ្ជមានលើការអភិវឌ្ឍន៍ភ្នែក ក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍន៍ការយល់ដឹង។

ហេតុអ្វីបានជាយើងបន្ថែមវា?

DHA និង ARA គឺជាអាស៊ីតខ្លាញ់ដ៏សំខាន់សម្រាប់ទារក។ ក្រុមអ្នកជំនាញរួមទាំងអង្គការសុខភាពពិភពលោកគាំទ្រការបន្ថែម DHA និង ARA នៅក្នុងរូបមន្តទឹកដោះ។ ពួកគេណែនាំថា ARA ត្រូវបានបន្ថែមយ៉ាងហោចណាស់កំហាប់ពីរដងទៅ DHA ក្នុងរូបមន្តទឹកដោះដើម្បីរក្សាតុល្យភាពអាស៊ីតខ្លាញ់ដែលស្របនឹងទឹកដោះម្តាយ។

លើសពីនេះ គណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានកំណត់ការដាក់បញ្ចូល DHA នៅក្នុងរូបមន្តទឹកដោះ ដោយផ្អែកលើតួនាទីសំខាន់របស់វាក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍កុមារ។ ការសិក្សាបានបង្ហាញថាការបន្ថែមទាំង DHA និង ARA ជំនួសឱ្យ DHA តែមួយមុខគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍។

យើងបន្ថែម DHA និង ARA ទៅក្នុងរូបមន្តទឹកដោះពពែម្សៅ Kabrita ដើម្បីធានាថាកូនរបស់អ្នកទទួលបានអាហាររូបត្ថម្ភសំខាន់ៗដែលពួកគេត្រូវការសម្រាប់ការលូតលាស់ និងការអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ល្អប្រសើរ។

តើប្រភព DHA និង ARA របស់ Kabrita មានអ្វីខ្លះ?

ប្រភព DHA ដែលប្រើក្នុងរូបមន្តទឹកដោះពពែ Kabrita គឺ Crypthecodinium Cohnii Oil (DHASCO) ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា DHA algal oil ឬ Life’s DHA។ វាមិនមែនជា GMO និងត្រូវបានអនុម័តជាសម្ភារៈសរីរាង្គដោយកម្មវិធីសរីរាង្គជាតិ USDA ។ ក្រុមប្រឹក្សាជាតិសរីរាង្គក៏អនុម័តប្រេង algal DHA ដែលត្រូវប្រើក្នុងផលិតផលសរីរាង្គ និងជាសារធាតុផ្សំពីរុក្ខជាតិ មិនសំយោគ និងមិនមែនកសិកម្ម។

Kabrita ប្រើ ARA ពីប្រេង Mortierella alpina (ARASCO) ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយ FDA សម្រាប់ប្រើក្នុងរូបមន្តទឹកដោះ។

តើ DHA ផលិតជាមួយ hexane ដែរឬទេ?

Hexane គឺជាសារធាតុរំលាយដែលប្រើជាទូទៅដើម្បីទាញយកប្រេង។ ខណៈពេលដែលវាត្រូវបានប្រើក្នុងដំណើរការស្រង់ចេញដំបូង សារធាតុរំលាយនឹងហួតក្នុងដំណើរការចម្រាញ់ជាបន្តបន្ទាប់ ដោយសារដំណើរការផលិតចុងក្រោយរួមមានការបន្សាបជាតិសំណើមខ្ពស់នៅសីតុណ្ហភាពលើសពី 200 អង្សាសេ។ នៅក្នុងដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់ ប្រេងជាច្រើនត្រូវបានធ្វើតេស្តរកសំណល់ hexane។ FDA កំណត់ដែនកំណត់សំណល់នៃ <0.3 ផ្នែកក្នុងមួយលាន ហើយនៅពេលធ្វើតេស្ត គ្មានសំណល់ដែលអាចរកឃើញនៃ hexane នៅតែមាននៅក្នុងគ្រឿងផ្សំប្រេង DHA ដែលបានបញ្ចប់នៅពេលដែលដំណើរការផលិត និងការបន្សុតត្រូវបានបញ្ចប់។

តើ DHA មានសារធាតុ bleach ដែរឬទេ?

Life’s DHA មិនមានសារធាតុ bleach ទេ។ ពាក្យថា bleaching សំដៅលើដំណើរការដែលប្រើដីឥដ្ឋស្រូបយក ឬកាបូនដែលបានធ្វើឱ្យសកម្ម ដើម្បីយកសារធាតុពណ៌ និងផលិតផលអុកស៊ីតកម្មចេញពីគ្រឿងផ្សំ។ សារធាតុពណ៌ត្រូវបានយកចេញដើម្បីឱ្យប្រេងមានថ្លាជាជាងពពុះ។ ផលិតផលអុកស៊ីតកម្មត្រូវបានយកចេញដើម្បីការពារប្រេងពីការ rancid ។ បន្ទាប់មកដីឥដ្ឋ ឬកាបូនដែលប្រើសម្រាប់ធ្វើនេះ ត្រូវបានយកចេញដោយការច្រោះ។