Kabrita Cambodia Feeding on Demand or on Schedule?

តើត្រូវបំបៅតាមតម្រូវការ ឬតាមកាលវិភាគ?

Feeding on Demand or on Schedule?

មានវិធីពីរយ៉ាងដើម្បីកំណត់ថាពេលណាត្រូវបំបៅកូនរបស់អ្នក៖ អ្នកអាចបំបៅតាមតម្រូវការ
ឬដោយផ្អែកលើកាលវិភាគបំបៅកូនរបស់អ្នក។ យើងនឹងពន្យល់ពីភាពខុសគ្នាសម្រាប់អ្នក
ហើយក៏ពិភាក្សាអំពីគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិនៃជម្រើសទាំងពីរផងដែរ។

បំបៅតាមតម្រូវការ

ការបំបៅតាមតម្រូវការមានន័យថាអ្នកផ្តល់អាហារនៅពេលដែលទារករបស់អ្នកផ្តល់សញ្ញាថាគាត់ឃ្លាន។ នៅចំណុចនោះអ្នកនឹងបំបៅដោយសុដន់របស់អ្នកឬដប។ អ្នកនឹងផ្តល់ការបំបៅរហូតដល់កូនរបស់អ្នកបង្ហាញថា គ្រប់គ្រាន់។ ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការតាមដានយ៉ាងជិតស្និទ្ធលើសញ្ញារបស់កូនអ្នក។ វិធីនេះអ្នកអាចបំបៅទាន់ពេល ឬមុនពេលឃ្លានខ្លាំងពេក ហើយកូនរបស់អ្នកចាប់ផ្តើមយំ។

សញ្ញាខាងក្រោមអាចបង្ហាញថាកូនរបស់អ្នកចាប់ផ្ដើមឃ្លាន៖

  • ធ្វើចលនាបឺតជាមួយបបូរមាត់
  • ជញ្ជក់លើម្រាមដៃ
  • ស្វែងរកដោយប្រើមាត់ និងបង្វែរក្បាល និង/ឬរាងកាយ
  • ហាមាត់ជាដើម

ពេលដែលឃ្លានកាន់តែខ្លាំង កូនរបស់អ្នកនឹងកាន់តែរើនៅមិនស្ងាម ចាប់ផ្តើមលាតដៃ ហើយលើកដៃទៅជញ្ជក់។ ប្រសិនបើកូនរបស់អ្នកចាប់ផ្តើមយំ ឬឡើងក្បាលក្រហម នោះការឃ្លានបានកើនឡើងរួចទៅហើយ។ ដោយសារតែទារកដែលយំនឹងមិនចង់បៅភ្លាមៗនោះទេ យកល្អគួរតែព្យាយាមធ្វើឱ្យទារករបស់អ្នកស្ងប់ជាមុនសិន។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលល្អជាងនេះទៅទៀតដើម្បីការពារបញ្ហានេះ ដូច្នេះត្រូវរៀនស្គាល់សញ្ញារបស់កូនអ្នក ប្រសិនបើអ្នកចង់បំបៅតាមតម្រូវការ។ បន្ទាប់ពីពីរបីសប្តាហ៍ឬខែវានឹងមានសញ្ញាកាន់តែច្រើនឡើងៗ។

ការបំបៅតាមតម្រូវការត្រូវបានណែនាំ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងបំបៅកូនដោយសុដន់។ នេះគឺល្អប្រសើរជាងមុនសម្រាប់ការផលិតទឹកដោះ ដែលវានឹងសម្របទៅនឹងតម្រូវការរបស់កូនអ្នក។ ការផលិតទឹកដោះនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់ ព្រោះសុដន់របស់អ្នកត្រូវបានបង្ហូរញឹកញាប់ជាងមុន។

ការបំបៅដោយដបតាមតម្រូវការគឺពិបាកជាងការបំបៅកូនដោយសុដន់តាមតម្រូវការ ព្រោះអ្នកនៅតែត្រូវរៀបចំដបទុកជាមុន។ ជាមួយការបំបៅដោយដប អ្នកនឹងផ្តល់អាហារក្នុងបរិមាណតិចជាងក្នុងពេលតែមួយ។ បរិមាណដែលតម្រូវក្នុងមួយថ្ងៃនៅតែដដែល ប៉ុន្តែនេះអាចបែងចែកលើការផ្តល់ចំណីអាហារបន្ថែមទៀត ប្រសិនបើកូនរបស់អ្នកត្រូវការវា។

បំបៅតាមកាលវិភាគ

ការបំបៅតាមកាលវិភាគមានន័យថាអ្នកកំណត់ពេលដែលអ្នកបំបៅដោយផ្អែកលើកាលវិភាគបំបៅកូនរបស់អ្នក។ អ្នកចិញ្ចឹមកូនរបស់អ្នកនៅចន្លោះពេលទៀងទាត់។ ពេលខ្លះវាត្រូវបានជ្រើសរើសព្រោះវាអាចងាយស្រួលជាង ហើយដោយសារតែកូនរបស់អ្នកកាន់តែមានភាពទៀងទាត់។ ការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយតាមកាលវិភាគគឺមិនសូវមានទេ ប៉ុន្តែពេលខ្លះវាត្រូវបានជ្រើសរើស។ តាមពេលកំណត់ កុមារអាចបៅប្រហែល15នាទី ហើយគម្លាតនៃការបំបៅពីពេលមួយទៅពេលមួយប្រហែល2 ឬ3 ឬ4ម៉ោង។ គុណវិបត្តិនៃការបំបៅនេះគឺថាការផលិតទឹកដោះអាចថយចុះ។ ដើម្បីធានាថាការផលិតទឹកដោះត្រូវបានជំរុញឱ្យបានត្រឹមត្រូវ វាជាការប្រសើរក្នុងការបំបៅកូនដោយសុដន់តាមតម្រូវការ។

តើនៅពេលណាដែលកូនរបស់អ្នកបៅឆ្អែត?

ដូចដែលកូនរបស់អ្នកបង្ហាញថាគាត់ឃ្លាន កូនរបស់អ្នកក៏នឹងផ្តល់សញ្ញានៅពេលដែលគាត់ឆ្អែត និងបានគ្រប់គ្រាន់។ កូនរបស់អ្នកនឹងងាកក្បាលចេញ ហើយជារឿយៗកូនរបស់អ្នកនឹងគេងដោយស្កប់ស្កល់។ ត្រូវប្រាកដថាទារករបស់អ្នកមិនដេកលក់នៅពេលបំបៅ។ ប្រសិនបើរឿងនេះកើតឡើង ចូរដាស់កូនរបស់អ្នកថ្នមៗ ដើម្បីឲ្យប្រាកដថាកូនរបស់អ្នកបានទទួលការបំបៅគ្រប់គ្រាន់។

វាអាចត្រូវបានសន្និដ្ឋានថាការបំបៅតាមតម្រូវការគឺល្អបំផុតសម្រាប់កូនតូចរបស់អ្នក។ ដោយការផ្តល់អាហារពេលកូនរបស់អ្នកចង់បាន និងផ្តល់ចំនួនប៉ុន្មានដែលគាត់ចង់បាន។ អ្នកក៏ការពារកូនរបស់អ្នកពីការឃ្លានខ្លាំងផងដែរ។ តើអ្នកនៅតែមានការព្រួយបារម្ភថាតើកូនរបស់អ្នកបៅគ្រប់គ្រាន់ឬទេ? សូមពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកជំនាញអាហារូបត្ថម្ភ។