Kabrita Cambodia

GMO នៅក្នុងរូបមន្តអាហារទារក

តើអ្វើខ្លះដែលលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ត្រូវដឹង?

កុមារតូចៗស្ថិតក្នុងចំណោមកុមារងាយរងគ្រោះបំផុតចំពោះជាតិពុលបរិស្ថាន។ ការប៉ះពាល់រយៈពេលយូរ ទោះក្នុងបរិមាណតិចតួចក៏ដោយ អាចជះឥទ្ធិពលយ៉ាងសំខាន់ដល់ការលូតលាស់របស់ពួកគេ និងការអភិវឌ្ឍន៍រាងកាយ និងផ្លូវចិត្ត។ ធាតុផ្សំដែលបានកែប្រែហ្សែនអាចត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតកាន់តែច្រើន។

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីគ្រឿងផ្សំ GMO នៅក្នុងរូបមន្តទារក និងវិធីកាត់បន្ថយថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិតនៅក្នុងរបបអាហាររបស់កូនតូចរបស់អ្នក!

ក្នុងឆ្នាំ 2012 បណ្ឌិតសភាកុមារអាមេរិកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្តីពីការប៉ះពាល់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតចំពោះកុមារ។ នៅក្នុងនោះ ពួកគេបានសន្និដ្ឋានថា កុមារនៅអាមេរិកខាងជើងត្រូវបានប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយនឹងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតតាមរយៈខ្យល់ ធូលីដី និងអាហារ។

អាហារដែលបានកែប្រែហ្សែន (GM) អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតកាន់តែច្រើន។ ចាប់តាំងពីដំណាំដែលត្រូវាបានកែប្រែហ្សែនត្រូវបានណែនាំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក ការប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតសរុបបានកើនឡើងប្រមាណ 183 លានគីឡូក្រាម (404 លានផោន) បើធៀបនឹងបរិមាណដែលនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ ប្រសិនបើផ្ទៃដីដូចគ្នាត្រូវបានដាំជាមួយដំណាំមិនមែន GMO ។

នៅក្នុងរូបមន្តទឹកដោះពពែម្សៅ Kabrita យើងជ្រើសរើសគ្រឿងផ្សំដែលគ្មាន GMOs ។ ជាទូទៅ ទាំងអាហារគ្មានGMO និងអាហារសរីរាង្គ organic មានផ្ទុកថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិតតិចជាងអាហារប្រភេទផ្សេង។

ការកាត់បន្ថយថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិតក្នុងរបបអាហាររបស់ទារក

បណ្ឌិតសភាកុមារអាមេរិកលើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតតិចតួចបំផុត ដើម្បីកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់កូនតូចរបស់ ដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាព។ យុទ្ធសាស្ត្រមួយក្នុងចំណោមយុទ្ធសាស្ត្រគឺជ្រើសរើសអាហារសរីរាង្គ ឬគ្មានGMO ។

នៅក្នុងការសិក្សាមួយ ដែលអ្នកស្រាវជ្រាវ 5នាក់បានតាមដានរបបអាហាររបស់កុមារចំនួន 23 នាក់ (អាយុ 3 ដល់ 11ឆ្នាំ) រយៈពេល 15 ថ្ងៃជាប់ៗគ្នា បានរកឃើញថារបបអាហារសរីរាង្គផ្តល់ការការពារភ្លាមៗប្រឆាំងនឹងការប៉ះពាល់នឹងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត។ អ្នកស្រាវជ្រាវបានសន្និដ្ឋានថា កុមារទាំងនេះទំនងជាប៉ះពាល់នឹងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតទាំងនេះតាមរយៈរបបអាហាររបស់ពួកគេ។

សម្រាប់គ្រួសារដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតរបស់ពួកគេតាមរយៈរបបអាហារ ក្រុមការងារបរិស្ថាន (EWG) បានចងក្រងសៀវភៅណែនាំការទិញទំនិញដ៏មានប្រសិទ្ធភាព!

Glyphosate

Glyphosate គឺជាថ្នាំសំលាប់ស្មៅដ៏មានឥទ្ធិពលដែលបំផ្លាញស្មៅ។ ការប្រើប្រាស់ Glyphosate អាចរារាំងផ្លូវជីវគីមីដ៏សំខាន់សម្រាប់ការលូតលាស់។

ការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាមនុស្សខ្វះglyphosate អាចមានផលរំខានដល់ដំណើរការសំខាន់ៗផ្សេងទៀត។ បាក់តេរីពោះវៀនរបស់មនុស្សដែលចាំបាច់សម្រាប់សុខភាពប្រព័ន្ធភាពស៊ាំមានផ្លូវជីវគីមីសំខាន់ដូចគ្នានឹងស្មៅដែរ។ ដូច្នេះ glyphosate អាចជះឥទ្ធិពលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខុមាភាពពោះវៀន។

ដើម្បីចៀសវាង glyphosate សូមជ្រើសរើសអាហារសរីរាង្គដែលមានការបញ្ជាក់ ឬអាហារដែលគ្មានជាតិស្ករ glyphosate ។

ទឹកដោះពពែ Kabrita គឺជារូបមន្តដែលពេញនិយមជាងគេបំផុត។ Kabrita ជាផលិតផលប្រទេសហូឡង់100% ដោយក្រុមហ៊ុន Ausnutria ដែលជាក្រុមហ៊ុនជំនាញផលិតអាហារូបត្ថម្ភទារកជាង80ឆ្នាំ។ ទឹកដោះពពែម្សៅKabrita បានរួមបញ្ចូលទឹកដោះពពែដែលងាយស្រួលរំលាយ ជាមួយសារធាតុចញ្ចឹមសំខាន់ៗនិងមានតំលៃដូចជា DHA, Omega 3 fatty acids, dietary fibers (GOS) និង OPO (Beta-Palmitate)។ មូលហតុទាំងនេះហើយដែលធ្វើអោយរូបមន្តទឹកដោះពពែKabrita ជាជម្រើសដ៏ល្អសំរាប់ក្មេងតូច។

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមពីKabritaសូមចូលទៅកាន់៖ www.kabritakh.com