Kabrita Cambodia

ហេតុអ្វីអ្នកម្ដាយគួរជ្រើសរើសយកទឹកដោះពពែម្សៅ Kabrita?

មូលហេតុចំបង៣ ដែលមាតាជុំវិញពិភពលោកជ្រើសរើស Kabrita សំរាប់កូនតូចៗរបស់គាត់៖

មូលហេតុទី

ការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាទឹកដោះពពែងាយស្រួលរំលាយជាងទឹកដោះគោ១,២

  • ការរំលាយប្រូតេអ៊ីនទឹកដោះពពែលឿនជាង ៧៨% ធៀបនឹងប្រូតេអ៊ីនទឹកដោះគោ ១ម៉ោងបន្ទាប់ពីការបំបៅទារក
  • ប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងទឹកដោះពពែម្សៅ kabrita រំលាយលឿនស្រដៀងទឹកដោះម្តាយ

ប្រៀបធៀបការរំលាយប្រូតេអ៊ីនក្នុងទឹកដោះពពែ និង ទឹកដោះគោ ៣,៤

ប្រូតេអ៊ីនទឹកដោះពពែ
ប្រូតេអ៊ីនទឹកដោះពពែ៣,៤

មាន αs1-casein តិចជាង៦ដង

  • ងាយស្រួលស្រូបយកប្រូតេអ៊ីន
  • បង្កើតជាល្បាយតូចៗនិងទន់នៅក្នុងក្រពះ
ក្រពះ
ប្រូតេអ៊ីនទឹកដោះគោ
ប្រូតេអ៊ីនទឹកដោះគោ

មាន αs1-casein ច្រើនជាង៦ដង

ក្រពះ
ទារកមួយចំនួនមានការពិបាកក្នុងការរំលាយជាតិ

ទារកមួយចំនួនមានការពិបាកក្នុងការរំលាយជាតិ αs1-casein នៃប្រូតេអ៊ីនទឹកដោះគោ ជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេតែងកើតមានអាការៈដូចជា ក្តៀន រាក ហើមពោះ ក្អែរជាដើម។ ឪពុកម្តាយជាច្រើនបានប្រាប់យើងថាទឹកដោះពពែម្សៅ Kabrita គឺជាដំណោះស្រាយសម្រាប់កូនតូចៗរបស់ពួកគាត់ជាមួយនឹងរោគសញ្ញាខាងលើ។

មូលហេតុទី

ការធានាគុណភាព និង សុវត្ថិភាព

រាល់ដំណាក់កាលនៃការផលិត ចាប់ផ្តើមពីការចិញ្ចឹមសត្វពពែ ការច្របាច់យកទឹកដោះ ការក្សាទុក ចង្វាក់ផលិតកម្ម សុទ្ធតែអនុវត្តតាមស្តង់ដារសុវត្ថិភាព និង ឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យពិសោធន៍ ដែលទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាល ប្រទេសហូឡង់ និងស្ថាប័នអន្តរជាតិនានា។

KWALIGEIT (QULALIGOAT)

យើងអនុវត្តតាមប្រព័ន្ធ KWALIGEIT (QULALIGOAT) ដើម្បីធានាពីគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពទឹកដោះពពែ។

COKZ & QLIP

COKZ & QLIP ដែលធានាគុណភាព និង សុវត្ថិភាពក្នុងការផលិតនិងវេចខ្ចប់ទឹកដោះពពែម្សៅ Kabria ពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសហូឡង់។

efsa & FDA

អាជ្ញាធរសុវត្ថិភាពចំណីអាហារសហគមន៍អឺរ៉ុប efsa និងរដ្ឋាបាលអាហារនិងឪសថសហរដ្ឋអាមេរិច FDA (GRAS GRN No.644) បានទទួលស្គាល់ពីសុវត្ថិភាពរបស់ទឹកដោះពពែជារូបមន្តអាហាររូបត្ថម្ភទារក។

មូលហេតុទី

រូបមន្តអាហាររូបត្ថម្ភទំនើបផ្អែកលើបទពិសោធន៍ជាង៧៥ឆ្នាំ

Kabrita combines this natural gentleness of goat milk 3128161222@ddf

Kabrita បានបញ្ចូលទឹកដោះពពែដែលងាយស្រួលរំលាយជាមួយនឹងរូបមន្តអាហាររូបត្ថម្ភដែលមាននូវគ្រប់ជីវជាតិសំខាន់ៗទាំងអស់ និង មានតំលៃមួយចំនួនដូចជា អាហារសរសៃ GOS អាស៊ីតខ្លាញ់ DHA និង Omega-3 ព្រមទាំងបន្សំជាតិខ្លាញ់ដ៏ពិសេស OPO (Beta-Palmitate)។

ជួយអភិវឌ្ឍខួរក្បាល និង ភ្នែក 3128161222@ddf
ជួយអភិវឌ្ឍខួរក្បាល និង ភ្នែក ជួយអភិវឌ្ឍខួរក្បាល និង ភ្នែក
  • DHA & AA  ជួយអភិវឌ្ឍខួរក្បាល និង ភ្នែក១៣,១៤
ជំនួយប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ និងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ 3128161222@ddf
ជំនួយប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ និងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ ជំនួយប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ និងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ
  • *GOS: Galacto-oligossacharides (GOS) ជា prebiotic ដែលគាំទ្របាក់តេរីដែលល្អ និង មានអត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រពន្ធ័រំលាយអាហារ។១៥
មានជីវជាតិ OPO ខ្ពស់ (Beta-Palmitate) ក្នុងទឺកដោះពពែម្សៅ Kabrita 3128161222@ddf
មានជីវជាតិ OPO ខ្ពស់ (Beta-Palmitate) ក្នុងទឺកដោះពពែម្សៅ Kabrita មានជីវជាតិ OPO ខ្ពស់ (Beta-Palmitate) ក្នុងទឺកដោះពពែម្សៅ Kabrita
  • *OPO (Beta-palmitate) ជាបន្សំជាតិខ្លាញ់ដ៏ពិសេសដែលអាចមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់ទារកក្នុងការស្រូបយកជាតិខ្លាញ់ និង ធ្វើអោយលាមកទន់។

ទឹកដោះពពែម្សៅ Kabrita ប្រើប្រាស់ប្រេងបន្លែដូចជា ប្រេងដូង ប្រេងផ្កាឈូករ័ត្ន ប្រេងរុក្ខជាតិ rapeseed ប៉ុន្តែគ្មានប្រេងសណ្តែក

References: 1- Maathuis, Annet et al. Protein digestion and quality of goat and cow milk infant formula and human milk under simulated infant conditions. Journal of pediatric gastroenterology and nutrition, v. 65, n. 6, p. 661, 2017. 2. Maathuis, A., Havenaar, R., He, T., & Bellmann, S. (2017). Protein digestion and quality of goat and cow milk infant formula and human milk under simulated infant conditions. Journal of pediatric gastroenterology and nutrition, 65(6), 661. 3. Muehlhoff, Ellen, Anthony Bennett, and Deirdre McMahon. Milk and dairy products in human nutrition. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 201. 4. Park YW, Juárez M, Ramos M, Haenlein GFW. Physico-chemical characteristics of goat and sheep milk. Small Ruminant Research. 2007;68(1-2):88-113. 5. Vandenplas, Yvan, Bruno Hauser, and Silvia Salvatore. “Functional Gastrointestinal Disorders in Infancy: Impact on the Health of the Infant and Family.” Pediatric gastroenterology, hepatology & nutrition 22.3 (2019): 207-216. 6. Litmanovitz, I., et al., High beta-palmitate formula and bone strength in term infants: a randomized, double-blind, controlled trial. Calcified tissue international, 2013. 92(1): p. 35-41. 7. Litmanovitz, I., et al., Reduced crying in term infants fed high beta-palmitate formula: a double-blind randomized clinical trial. BMC pediatrics, 2014. 14(1): p. 152. 8. Béghin, L., et al., Growth, stool consistency and bone mineral content in healthy term infants fed sn-2-palmitate-enriched starter infant formula: A randomized, double-blind, multicentre clinical trial. Clinical Nutrition, 2019. 38(3): p. 1023-1030. 9. Bar-Yoseph, F., et al., SN2-Palmitate Improves Crying and Sleep in Infants Fed Formula with Prebiotics: A Double-Blind Randomized Clinical Trial. Clinics Mother Child Health, 2017. 14:2 Vandenplas, Yvan, Bruno Hauser, and Silvia Salvatore. “Functional Gastrointestinal Disorders in Infancy: Impact on the Health of the Infant and Family.” Pediatric gastroenterology, hepatology & nutrition 22.3 (2019): 207-216. 10. Havlicekova, Z., et al., Beta-palmitate - a natural component of human milk in supplemental milk formulas. Nutr J, 2016. 15: p. 28. 11. Innis, S.M., Dietary triacylglycerol structure and its role in infant nutrition. Advances in Nutrition: An International Review Journal, 2011. 2(3): p. 275-283. 12. Uauy R, et al. Term infant studies of DHA and ARA supplementation on neurodevelopment: results of randomized controlled trials. J Pediatr. 2003 Oct;143(4Suppl):S17-25. 13. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA). Scientific Opinion on the substantiation of a health claim related to DHA and contribution to normal brain development pursuant to Article 14 of Regulation (EC) No 1924/2006. Oct 2014;12(10). 14. Drover, James R. et al. Three Randomized Controlled Trials of Early Long-Chain Polyunsaturated Fatty Acid Supplementation on Means-End Problem Solving in Nine-Month Olds. Child development 80.5 (2009): 1376–1384. 15. Thomas, D. W., Greer, F. R., American Academy of Pediatrics Committee on, N., American Academy of Pediatrics Section on Gastroenterology, H., and Nutrition. (2010) Probiotics and prebiotics in pediatrics. Pediatrics 126, 1217-1231.